Autiorannan vesiosuuskunta

 

Autiorannan Vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluvat pääosat Kehvon ja Väänälänrannnan kylistä sekä osa Räimän kylästä. Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo Autiorannalla, josta vesi pumpataan verkostoon. Siilinjärven kunta on vahvistanut osuuskunnan toiminta-alueen vesihuoltolain mukaisesti.

Riskianarviointi vesiosuuskunnassa

Osuuskunnassa on tehty riskiarviointi Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Satefy Plan-periaatteen mukaisesti. Siilinjärven kunnan terveydensuojelu-viranomainen on hyväksynyt riskiarvioinnin. Arvioinnissa on tunnistettu keskeisimmät riskit ja ne ovat hallinnassa.