Autiorannan vesiosuuskunta

 

Tiedote 28.12.2023

Hallituksen kokouksessa 7.12.2023 vahvistettiin uusi hinnasto. 1.1.2024 alkaen veden hinta on 0,86 €/m3 (0,81 €/m3 vuonna 2023).  Perusmaksun hinta nousee 155 €/vuosi (148,80 € vuonna 2023). Vesilittymän hinta on 6 800 € (6300 € vuonna 2023). Perusteena on sähkön ja materiaalien hintojen nousu. Osuuskunta tuottaa oman vetensä vedenottamolla.

 

Tiedote 2.11.2023

Osuuskunnan vedenottamon remontti on valmistunut. Vesilaitos otetaan käyttöön maanantaina 6.11, edellyttäen, että vesinäytteiden tulokset ovat saapuneet ja ne täyttävät talousvesiasetuksen mukaiset laatusuositukset ja vaatimukset. Ennen käyttöönottoa vesi tulee edelleen Kuopio Vesi Oy:n verkostosta, jonka takia verkostopaine on pienempi Lisätietoja antaa isännöitsijä Juha Rissanen puh. 044 5535 999.

 

Autiorannan Vesiosuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluvat pääosat Kehvon ja Väänälänrannnan kylistä sekä osa Räimän kylästä. Vesiosuuskunnalla on oma vedenottamo Autiorannalla, josta vesi pumpataan verkostoon. Siilinjärven kunta on vahvistanut osuuskunnan toiminta-alueen vesihuoltolain mukaisesti.

Riskianarviointi vesiosuuskunnassa

Osuuskunnassa on tehty riskiarviointi Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Satefy Plan-periaatteen mukaisesti. Siilinjärven kunnan terveydensuojelu-viranomainen on hyväksynyt riskiarvioinnin. Arvioinnissa on tunnistettu keskeisimmät riskit ja ne ovat hallinnassa.