Hinnasto vuodelle 2024

KÄYTTÖMAKSUT

Perusmaksu

Veden hinta

Vesimittarinlukumaksu, mikäli osuuskunta joutuu lukemaan vesimittarin, €/kerta

Mikäli osuuskunta ei saa vesimittarin lukemaa tai mittari on rikkoontunut, laskutetaan arviolta edellisen vuoden kulutus +20%,
sekä korotettua maksua ei hyvitetä, jos mittari on ollut lukematta.

Liittymän avaaminen/sulkeminen


LIITTYMÄMAKSUT

Osuusmaksu 84,00€

Perusliittymämaksu on 6 800 €   

Liittymishinta sisältää enintään 150 m rakennettavaa verkostoa liittämiskohtaan olemassa olevasta verkostosta. Ylimenevästä matkasta liittymishinta määräytyy todellisten rakentamiskustannusten mukaan.Perusliittymän hinnan lisäksi voi tulla lisähinta alueelle missä on hyvityksiä aiemmin rakennetuille liittymille.Liittymismaksu ei sisällä louhinta-, tienalitus-, vesistönalitus-, ym. kustannuksia. Liittämiskohdan määrittelee vesiosuuskunta ja se merkitään liittymissopimukseen. Liittyjän tonttijohdot eivät sisälly hintaan. Liittymähinnat ovat voimassa normaaleille omakoti- ja paritalokiinteistöille. Muut erikoisliittymät hinnoittelee hallitus.